thi-cong-da-giao-su-cho-cau

Thi công ốp đá giáo sứ Chợ Cầu , quận 12

Chủ đầu tư : giáo sứ Chợ Cầu

Hạng mục : ốp đá mặt tiền và cầu thang

Thời gian thi công : 30 ngày

thi-cong-da-giao-su-cho-cau-1thi-cong-da-giao-su-cho-cau-2thi-cong-da-giao-su-cho-cau-3thi-cong-da-giao-su-cho-cau-4 thi-cong-da-giao-su-cho-cau-5thi-cong-da-giao-su-cho-cau-6thi-cong-da-giao-su-cho-cau-7 thi-cong-da-giao-su-cho-cau-8