thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-3

Thi công ốp đá cổng Sân Golf Tân Sơn Nhất , quận Tân Bình

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Hạng mục : ốp đá cột cổng sân golf

Thời gian thi công : 15 ngày

thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-1thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-2thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-3thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-4 thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-5 thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-6thi-cong-op-da-cong-san-gold-tan-son-nhat-7