thi-cong-bep-cong-ty-phat-thanh

Thi công ốp đá bếp công ty Phát Thành , Quận 11

Chủ đầu tư : Công ty Phát Thành , Quận 11

Hạng mục : ốp đá mặt bếp

Thời gian thi công : 5 ngày

thi-cong-bep-cong-ty-phat-thanh-3 thi-cong-bep-cong-ty-phat-thanh-1 thi-cong-bep-cong-ty-phat-thanh-2